NRC 24 april 2005
(Vandaag 10 jaar geleden)

Manfred Martens (42) maakte juist de omgekeerde beweging. Hij begon na 18 jaar in de IT een eigen zaak, LanMan Systeembeheer, en beheert sindsdien de computernetwerken van een aantal kleine bedrijfjes. ,,Ik vind het leuk om voor kleine bedrijfjes te werken, want daardoor zit ik niet dagen achter elkaar bij dezelfde klant, maar hooguit af en toe een paar uurtjes. Daardoor blijf ik flexibel genoeg om in geval van storingen snel te kunnen helpen.” Klanten stellen dat op prijs, zegt Martens. ,,Ze hebben vaak slechte ervaringen met grotere IT-bedrijven. Als ze daar naartoe belden met een storing, hadden die vaak pas na twee weken tijd om te komen kijken.”

lees verder klik hier

Manfred, LanMan systeembeheer