Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland, onder nummer 30174840, en zijn op te vragen bij LanMan. Deze voorwaarden kunt u ook vinden op onze website: https://www.lanman.nl/juridisch/algemene-voorwaarden. Wij verwijzen u naar de website voor onze privacy verklaring en verwerkersovereenkomst: https://www.lanman.nl/juridisch