Bernadette Janssen is partner/adviseur bij BVR, een jong Rotterdams adviesbureau voor complexe vraagstukken op het gebied van stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur. Er werken 10 medewerkers bij BVR. Sinds oktober 2007 is LanMan de externe systeembeheerder.

‘In 2007 konden we er niet langer omheen, er moesten vernieuwingen komen in onze automatiseringssituatie’, vertelt Bernadette. ‘Onze server liep dagelijks vast, de computers waren verouderd en het systeembeheer was verre van professioneel. De investering in automatisering zagen we als een noodzakelijk kwaad. Als ontwerpers hebben we weinig affiniteit met ICT, we willen gewoon zonder problemen ons vak kunnen uitoefenen. LanMan kwam in beeld toen we dit bedrijf inschakelde voor een second opinion over onze automatiseringssituatie. Na het doorlichten van de situatie kwam LanMan met een uitgebreid rapport dat ons met de neus op de feiten drukte: de situatie was nog veel riskanter dan we dachten, je moest er niet aan denken wat er allemaal mis had kunnen gaan. Manfred Martens, onze contactpersoon bij LanMan, kon me goed uitleggen wat er nodig was en waarom. Hij tekende het zelfs voor me uit, dat is voor mij ideaal.’

LanMan protocol
‘LanMan nam het systeembeheer bij BVR over en legde een stabiel netwerk aan’, vervolgt Bernadette. ‘Sindsdien hebben we zelden acute problemen en storingen en dus ook minder stress en werkvertraging. Door de installatie van VPN kunnen medewerkers van buitenaf inloggen op het netwerk. Veder hebben we geïnvesteerd in grotere monitorschermen, die prettiger werken, en extra licenties. LanMan heeft ook onze virusbescherming geoptimaliseerd. We hebben een keer een week platgelegen door een virus, dat willen we niet nogmaals meemaken. Het is ons door Manfred verboden om met usb sticks te werken met het oog op het risico van virusoverdracht. Het LanMan protocol is streng, maar we houden ons er braaf aan. Door LanMan zijn we goed doordrongen van de veiligheidsrisico’s. Manfred komt tweemaal per week langs om het systeembeheer uit te voeren. We vinden het altijd gezellig als hij blijft lunchen. Hij is een beetje van ons.’

Manfred, LanMan systeembeheer