“Kennis is macht “ is een eeuwenoude zegswijze die ook tegenwoordig nog steeds opgeld doet. Dat is zeer voelbaar in Uganda. Een lokale koffieboer verkoopt zijn koffiebonen aan een tussenhandelaar die de bonen voor een veel hogere prijs verkoopt aan een exporteur in de grote stad. Dit doet de koffieboer niet omdat hij dat zo wil maar omdat hij simpelweg niet weet wat het prijsniveau in de grote stad is. De doctoren en verpleegsters van een ziekenhuis op het platteland krijgen informatie over bijvoorbeeld epidemieën, nieuwe medicijnen veelal laat doordat de communicatie verloopt via reguliere post die soms slechts eenmaal per week bezorgd wordt. Hierdoor kunnen patiënten minder goed en/of te laat geholpen worden. Dat kan een zaak van leven of dood zijn…

Door het gebrek aan middelen zijn docenten in het onderwijs meer dan eens aangewezen op leermiddelen die verouderd en/of ontoereikend zijn. Hierdoor komen leerlingen van school met onvoldoende bagage om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Een aspect dat steeds belangrijker wordt in de globaliserende wereld. Politieagenten in Uganda staan slechts met elkaar in verbinding door mond tot mond communicatie en/of reguliere post. Een opsporingsbevel voor een misdadiger kan daardoor lastig verspreid worden. Dit zijn een aantal sprekende voorbeelden waarbij kennis- en informatievergaring een sleutelrol heeft. Mensen die een kennis- en/of informatieachterstand hebben geraken daardoor in een afhankelijke positie van de mensen met de voorsprong.
 
ICT is een middel dat kan helpen om de kennis en informatieachterstand teniet te doen. Voor ons in Nederland is de moderne technologie van ICT zo voor de hand liggend dat we vaak zelfs niet eens in de gaten hebben hoe we het gebruiken en soms zelfs dat we het gebruiken.  We vergeten vaak zelfs waar ICT voor staat: Informatie Communicatie Technologie. Bovenstaande voorbeelden zijn allemaal terug te herleiden tot één van de pijlers van ICT. Voor veel mensen in Uganda is het gebruik van ICT nog een “ver van mijn bed show”. Vaak simpelweg omdat ze geen toegang hebben tot een computer. Soms ook omdat ze de voordelen niet kennen. Stichting Change IT! zet ICT in als middel om het leven van mensen te veranderen…. Change IT! zet computercentra op in verschillende delen van Uganda waar ICT verschil kan maken. Als basis wordt hiervoor altijd een middelbare school gekozen zodat de leerlingen leren werken op de PC waarmee ze betere kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Bovendien verbetert het onderwijs doordat de docent moderne leermiddelen kan inzetten in zijn onderwijs van “reguliere” vakken.

Manfred, LanMan systeembeheer